Back

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล อาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คิด

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีมากกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้ วันนี้พี่หมีเลยอยากพามาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เกิดจากอะไร?

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เกิดจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลมีสาเหตุหลักสองอย่าง ได้แก่ การละลายของน้ำแข็ง ในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา และการขยายตัวของน้ำทะเลเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน ไม่ได้กระทบแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน สถานการณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ธารน้ำแข็งทั่วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น

  • ธารน้ำแข็งกรีนแลนด์ และธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกา: มีการละลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นมาก
  • ธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัย: แหล่งน้ำสำคัญสำหรับผู้คนนับล้านในเอเชียใต้ กำลังละลายอย่างรวดเร็ว
  • ธารน้ำแข็งอลาสก้า: ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตสัตว์ป่า
  • ธารน้ำแข็งแอนดีส: ส่งผลต่อแหล่งน้ำสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้
  • ธารน้ำแข็งในยุโรป: ธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ เช่น ธารน้ำแข็งมองต์บลองค์ ในฝรั่งเศสและอิตาลี 
  • ธารน้ำแข็งในสวิสเซอร์แลนด์: นักวิทยาศาสตร์พบว่าธารน้ำแข็งในสวิตเซอ​ร์แลนด์ มี​มวลน้ำแข็งที่หายไปถึง 10% ในระยะเวลาเพียงสองปี นี่เป็นการสูญเสีย ที่รวดเร็วและใหญ่โต ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

“การละลายของธารน้ำแข็ง ใกล้กับภูเขามัทเทอร์ฮอร์นในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้พบร่างของนักปีนเขา ชาวเยอรมันที่หายตัวไปเมื่อปี 2529 การละลายนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สิ่งที่เคยถูกฝังอยู่ในน้ำแข็งโผล่ขึ้นมา”

นอกจากนี้ การละลายของธารน้ำแข็ง ไม่เพียงแค่ส่งผลต่อระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง: ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแแข็ง จะทำให้พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะและหายไป ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและพืชน้ำลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ: การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระบบปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน: เมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง อาจประสบปัญหาจากน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้น ทำให้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และอาคารต่าง ๆ เสียหาย ส่งผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และปรับปรุงเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: พื้นที่ชายหาด ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอาจหายไป หรือมีการกัดเซาะ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทางลบ

ผลกระทบต่อสังคม

การย้ายถิ่นฐาน: ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อน้ำท่วมอาจต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งอาจสร้างความเครียดและปัญหาสังคม เช่น ความยากจนและการขาดแคลนที่อยู่อาศัย

สุขภาพจิตและกาย: น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล สามารถสร้างความเครียด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและกายของประชาชน

น้ำท่วม จากระดับน้ำทะเลที่สูงเกินไป

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเป็นภัยคุกคามร้ายแรง แต่ไม่ใช่ภัยคุกคามที่เราเอาชนะไม่ได้ โดยการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผลกระทบนี้อาจมีมากกว่าที่คิดและส่งผลต่อโลกในระยะยาว มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นหากปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่เริ่มทำอะไร อาจจะทำให้ผลร้ายต่าง ๆ ตามมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

✨โหลด ECOLIFEapp เพื่อเข้าร่วมเป็นชาว ECO ได้ที่ :

👉🏻iOS download: https://apple.co/3tNdnZF

👉🏻Android download: https://bit.ly/3LqkCMO

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ คิดคิด และ ECOLIFE ได้ที่

Facebook: ECOLIFE

Website: คิดคิด / ECOLIFE

KIDKID
KIDKID