Back

Blue Carbon หญ้าทะเลช่วยลดโลกร้อน แหล่งอาหารสัตว์น้ำ

Blue Carbon (บลูคาร์บอน) หรือคาร์บอนสีน้ำเงิน คือพวกหญ้าทะเล ที่ช่วยดูดซับคาร์บอน และฝังลงใต้ดิน เพราะตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากจนเกินไป โดยต้นตอหลักมาจากกิจกรรม การใช้ชีวิตของมนุษย์ ที่สำคัญการตัดไม้รวมไปถึงปัญหาไฟป่า ส่งผลให้ต้นไม้ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนในอากาศ มีอัตราลดลงเป็นจำนวนมาก

หญ้าทะเล Blue Carbon

Blue Carbon (บลูคาร์บอน) หญ้าทะเล ดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าต้นไม้

พื้นที่สีเขียวที่เป็นต้นไม้ ช่วยในการดูดซับคาร์บอนบนบก พวกนี้จะเรียกว่า กรีนคาร์บอน ส่วน บลูคาร์บอน คือการดูดซับของหญ้าทะเล

‘หญ้าทะเล’ เป็นการดูดซับ บลูคาร์บอน หรือคาร์บอนที่ดูดซับโดยระบบนิเวศทางทะเล และสามารถเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบลูคาร์บอนมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าป่าไม้ถึงเกือบ 10 เท่า

ซึ่งตัวของคาร์บอนสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงบนผืนน้ำและมหาสมุทรซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก โดยพวกหญ้าทะเลจะเป็นระบบนิเวศที่ช่วยดูดซับคาร์บอนได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ตามข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) ระบุว่า หญ้าทะเลสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบนบกถึง 7-10 เท่า

Blue Carbon ดูดซับคาร์บอน

หญ้าทะเลดูดซับคาร์บอนอย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้ว แม่น้ำลำคลองพาตะกอนและสารอินทรีย์จำนวนมากมาจากแผ่นดิน หากตะกอนพวกนี้ลงไปในทะเลโดยตรง เกิดการย่อยสลาย คาร์บอน วนกลับเข้าไปในวัฏจักร กลายเป็นการสะสมคาร์บอนทั้งในน้ำและในอากาศ นั่นคือต้นเหตุสำคัญของโลกร้อน

ใบของหญ้าทะเล ช่วยดักตะกอน เมื่อตะกอนตกลงดิน ฝังลงไปใต้พื้น ระบบรากที่ซับซ้อนของหญ้าทะเลเป็นเหมือนการผนึกคาร์บอนไว้ใต้พื้น ฝังลึกลงไปเรื่อย ๆ ทำให้คาร์บอนหลุดจากวัฏจักร ไม่ย่อยสลายไม่เพิ่มก๊าซเรือนกระจก หญ้าทะเลยังดักตะกอนไว้จนเป็นพื้นที่กว้าง ทำให้ป่าชายเลนขยายตัวออกมาได้ ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

หญ้าทะเล

เป็นทั้งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์

ไม่เพียงเท่านั้นหญ้าทะเลมีความสำคัญในระบบนิเวศ คือการเป็นที่อยู่อาศัย และที่อนุบาลของสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา รวมไปถึงสัตว์ใหญ่อย่างพะยูน และเต่าทะเล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดักตะกอนได้ทำให้น้ำทะเลใสสะอาดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนั้นการมีหญ้าทะเลถือเป็นตัวชี้วัดระบบนิเวศทางทะเลที่มีคุณภาพและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

ทว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้า เมื่อแหล่งหญ้าทะเลกลับเป็นระบบนิเวศที่ถูกคุกคามมากที่สุดของโลก ซึ่งในแต่ละปีพื้นที่หญ้าทะเลจะลดลงถึงร้อยละ 1.5 และนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แหล่งหญ้าทะเลทั่วโลกได้ตายลงไปแล้วกว่าร้อยละ 29

การปลูกต้นไม้ก็ยังสำคัญ

อย่างที่ว่ากัน หญ้าทะเลเป็นตัวที่ช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนใต้ผืนน้ำ แต่สำหรับบนบกและบนอากาศแล้วนั้น ต้นไม้ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศของเรา

ดังนั้นแล้วพี่หมีอยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือกัน ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือที่พักอาศัยกันคนละเล็กละน้อย ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มปริมาณต้นไม้ได้แล้ว

ECOLIFEapp

หรือเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ECOLIFE แล้วสแกนต้นไม้ ทุกยอดการสแกน พี่หมีก็จะรวบรวมแล้วนำไปปลูกต้นไม้ในชีวิตจริง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้ในการกำจัด Carbon Footprit อีกด้วย

✨โหลด ECOLIFEapp เพื่อเข้าร่วมเป็นชาว ECO ได้ที่ :

👉🏻iOS download: https://apple.co/3tNdnZF

👉🏻Android download: https://bit.ly/3LqkCMO


ติดตามข้อมูลข่าวสารของ คิดคิด และ ECOLIFE ได้ที่

Facebook: ECOLIFE

Website: คิดคิด / ECOLIFE

KIDKID
KIDKID