Back

ปลูกป่า กับ KUBOTA FOREST FOR LIFE

อKUBOTA FOREST FOR LIFE – ที่เธอเห็นเเค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องไห้ เเต่พี่หมีหายใจไม่ออกค้าบ ทุกคน ?‍?️?‍?️

ทุกคนค้าบ วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน เชียงใหม่ติดอันดับ 22 ของโลก ย้อนมาดูกรุงเทพมหานครของเรากลายเป็นสีส้มเกือบหมด สาเหตุเกิดจากภาวะอากาศของโลกที่แปรปรวน และตึกสูงจนขาดพื้นที่สีเขียว สำหรับพื้นที่ฟอกอากาศให้สะอาด และเป็นมิตรต่อคนกรุงเทพ ??️

นี่เป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพ ด้วยการปลูกต้นไม้ทดเเทน 1 ล้านต้น และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE ที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวจำนวน 5,000 ต้น โดย เลือกพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดพระยาปลา เขตหนองจอก ที่เป็นพื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร kick off เป็นที่แรก เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นกำแพงกรองฝุ่นละอองให้กับกรุงเทพมหานคร ป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาว ✨?

พี่หมีว่าโครงการนี้ดีมากเลยค้าบ ✨ คูโบต้าเค้าดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่การเริ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวสอดรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการนำวิธีการเพาะปลูกกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร เข้ามาใช้เพื่อช่วยในกระบวนการเพาะปลูกเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบอย่างยั่งยืน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเข้ามาสำรวจพื้นที่ เตรียมพื้นที่ ปลูกต้นไม้ จนถึงการดูแลรักษา ลดแรงงานและประหยัดเวลา รวมถึง Net Zero Emission ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ฮื้มม สดชื่น ???

#ECOLIFE #ECOLIFEapp #ECOLIFEPR #Kubota #SiamKubota #KubotaForestForLife

Editor Kidkid
Editor Kidkid