Back

พิซซ่า ยุคเก่าก่อให้เกิดโลกร้อน ถูกใจเรา ไม่ถูกใจโลก

พิซซ่า อาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ใครจะคิดว่าอาหารจานโปรดของหลายคนอย่างพิซซ่า เคยเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ และมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในอดีต

พิซซ่า ทำโลกร้อน

การผลิตพิซซ่าในยุคเก่า

ในยุคแรกเริ่มของการทำพิซซ่า เตาอบที่ใช้มักจะเป็นเตาอบแบบไม้หรือเตาถ่าน ซึ่งมีการปล่อยควันและก๊าซต่าง ๆ ออกมา โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง

  1. เตาอบไม้และเตาถ่าน: การใช้ไม้และถ่านในการอบพิซซ่า ทำให้มีการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากเข้าสู่บรรยากาศ โดยเฉพาะเมื่อไม้ไม่ถูกเผาไหม้สมบูรณ์ จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมามากยิ่งขึ้น ซึ่งก๊าซมีเทน เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ ในการเก็บกักความร้อน มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า 
  2. กระบวนการทำแป้งและวัตถุดิบ: การปลูกข้าวสาลีเพื่อทำแป้งพิซซ่าและการผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น เนื้อสัตว์ ชีส และผัก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ในการเกษตรก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยเช่นกัน
พิซซ่า ยุคเก่าทำให้โลกร้อน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้เตาอบไม้และเตาถ่านในอดีต ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสารพิษขึ้นสู่บรรยากาศ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ การทำลายป่าเพื่อเป็นเชื้อเพลิง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

พิซซ่าในยุคใหม่

ในยุคปัจจุบัน การผลิตพิซซ่าได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้เตาอบไฟฟ้า และเตาอบแก๊สที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เนื้อสัตว์ที่ผลิตในระบบที่ยั่งยืน การปลูกผักแบบออร์แกนิก และการใช้ชีสที่ผลิตจากนมวัวที่เลี้ยงในฟาร์ม ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดี มีการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศน้อยที่สุด  และบางฟาร์มก็มีการชดเชยคาร์บอนที่สร้างขึ้นอีกด้วย

พิซซ่า

แนวทางในการลดผลกระทบจากพิซซ่า

  1. การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น: การเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตในท้องถิ่นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน 
  2. การใช้พลังงานหมุนเวียน: ร้านพิซซ่าสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ เพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก: การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษที่เกิดขึ้นจากการบริโภคพิซซ่า

พิซซ่าในยุคเก่าที่เคยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและก่อให้โลกร้อนเป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นก้าวสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อให้เราสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่อร่อยและยังรักษาโลกให้น่าอยู่ต่อไปในอนาคตได้

✨โหลด ECOLIFEapp เพื่อเข้าร่วมเป็นชาว ECO ได้ที่ :

👉🏻iOS download: https://apple.co/3tNdnZF

👉🏻Android download: https://bit.ly/3LqkCMO

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ คิดคิด และ ECOLIFE ได้ที่

Facebook: ECOLIFE

Website: คิดคิด / ECOLIFE

KIDKID
KIDKID

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy