ผลิตจากเศษหนัง

 

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2010 จากกระทรวงพาณิชย์