ukulele ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2012 กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัล DFA Bronze Award จาก Design for Asia Award 2012 ประเทศฮ่องกง