0.4921

  • ได้รับรางวัลที่หนึ่งสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี2013 กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัล Good Design Award 2013 (Gmark) จาก Japan Institution of Design Promotion

0.4921

Rear Reflector

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2013 จากกระทรวงพาณิชย์

Rear Reflector

ecolele

ukulele ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2012 กระทรวงพาณิชย์
  • ได้รับรางวัล DFA Bronze Award จาก Design for Asia Award 2012 ประเทศฮ่องกง

ecolele

NeeD

เก้าอี้จากเศษไม้อัด
บริษัท OSISU

 

  • ได้รับรางวัล Product Heroes ในงาน Greenista Expo (มหกรรมคนรักษ์โลก)

NeeD

ขนมใส่ไส้ ,ห่อหมก ,เกี๊ยวกรอบ

ผลิตจากเศษหนัง

 

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2010 จากกระทรวงพาณิชย์

ขนมใส่ไส้ ,ห่อหมก ,เกี๊ยวกรอบ