ขนมใส่ไส้ ,ห่อหมก ,เกี๊ยวกรอบ

ผลิตจากเศษหนัง

 

  • ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Demark) ประจำปี 2010 จากกระทรวงพาณิชย์

ขนมใส่ไส้ ,ห่อหมก ,เกี๊ยวกรอบ